Generalforsamling i Sall Beboerforening 2020

Torsdag d. 6 februar 2020 kl. 19.00 I Sall Forsamlingshus, Borgergade 12, Sall Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Fastsættelse af kontingent 2021. Behandling af indkomne forslag. Fra bestyrelsen – vedtægtsændringer Valg af bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Sall Beboerforening

Generalforsamling i Sall Beboerforening

Torsdag den 31 januar 2019 kl. 19.00 I Sall Forsamlingshus, Borgergade 12, Sall Dagsorden Valg af dirigent:   Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Fastsættelse af kontingent 2019. Behandling af indkomne forslag. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Læs mere