Revideret Corona update – mandag d. 08-02-2021

Revideret Corona update – mandag d. 08-02-2021

Sall Forsamlingshus følger statens anbefalinger. Vi gør opmærksom på, at det er udlejers eget ansvar at deltagerantal overholdes. Vores banko om onsdagen, holder desværre fortsat lukket. Vi ser frem til, at der atter er fester og arrangementer i vores dejlige forsamlingshus. Med venlig hilsen Beboerforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Sall Beboerforening 2020

Torsdag d. 6 februar 2020 kl. 19.00 I Sall Forsamlingshus, Borgergade 12, Sall Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Fastsættelse af kontingent 2021. Behandling af indkomne forslag. Fra bestyrelsen – vedtægtsændringer Valg af bestyrelsesmedlemmer

Læs mere