Generalforsamling torsdag den 2.februar 2017 kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Beboerforeningens generalforsamling torsdag den 2.februar kl. 19.00 i forsamlingshuset. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Behandling af budget, samt fastlæggelse af kontingent. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Valg af 2 revisorer og

Læs mere

Indvielse af Sall Bypark

Indvielse af Sall Bypark

Sall beboerforening, friskolen, børnehaven og friplejehjemmet inviterer til officiel indvielse af byparken, der nu står færdig med aktivitetshus, fitnessredskaber og stor have tilplantet med frugt og bærbuske. De frivillige har lagt sidste hånd på værket, og alle glæder sig til at se rigtig mange slutte op om

Læs mere

Hjælp til julemarkedet

Hjælp til julemarkedet

Hjælp til julemarkedet i Sall Forsamlingshus I år foregår det traditionelle julemarked den 26.november kl. 10 – 16. I den forbindelse er der en række arbejdsopgaver vi skal have løftet. De mange opgaver gør at vi har brug for mange hjælpende hænder, så hvis du kan afsætte

Læs mere

Fællesspisning

Fællesspisning

Fællesspisning Vær med til at bygge bro mellem forskellige kulturer. Denne aften vil temaet være Polsk – hvilket betyder at herboende polakker vil lave mad fra deres hjemland. Kom til fællesspisning med mad fra fremmede kulturer fredag den 28.oktober i Forsamlingshuset kl. 18.00. Tilmelding til Tove Hvid,

Læs mere