Vedtægter 2017

Vedtægter 2017

Vedtægter for Sall Beboerforening   Vedtægter § 1 Sall beboerforening er en forening med hjemsted i Sall § 2 Foreningens formål er at drive Sall Forsamlingshus, samt at varetage Sall sogns interesser, som et møde og samlingssted for egnens befolkning, herunder især for folkeligt, kulturelt arbejde. §

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling

Torsdag den 9.marts kl. 19.00 i Forsanlingshuset Dagsorden: Valg af dirigent Vedtægtsændringer Regnskab 2016   Ændringsforslag til vedtægter for Sall Beboerforening Behandles på ekstraordinær generalforsamling den 9.marts 2017. Endelig dagsorden vil kunne ses på Beboerforeningens Hjemmeside(Sall Beboerforening) medio februar 2017 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter §1,

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 2.februar 2017 kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Beboerforeningens generalforsamling torsdag den 2.februar kl. 19.00 i forsamlingshuset. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Behandling af budget, samt fastlæggelse af kontingent. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Valg af 2 revisorer og

Læs mere

Indvielse af Sall Bypark

Indvielse af Sall Bypark

Sall beboerforening, friskolen, børnehaven og friplejehjemmet inviterer til officiel indvielse af byparken, der nu står færdig med aktivitetshus, fitnessredskaber og stor have tilplantet med frugt og bærbuske. De frivillige har lagt sidste hånd på værket, og alle glæder sig til at se rigtig mange slutte op om

Læs mere