Generalforsamling torsdag den 2.februar 2017 kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Beboerforeningens generalforsamling torsdag den 2.februar kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af budget, samt fastlæggelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  6. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter
  7. Behandling af indkomne forslag – herunder bestyrelsens oplæg til vedtægtsændringer.
  8. Eventuelt