Nyheder

Generalforsamling i Sall Beboerforening

Generalforsamling i Sall Beboerforening

Generalforsamling i Sall Beboerforening Torsdag den 1.februar 2018 kl. 19.00 I Sall Forsamlingshus, Borgergade 12, Sall Dagsorden Valg af dirigent: Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Fastsættelse af kontingent 2018. Behandling af indkomne forslag. Valg af 5

Læs mere

Foredrag

Foredrag

Så kan man klare det hele. Finn Poulsen fortæller om de 9 år hvor han var på børnehjem i perioden 1955-1964. Det er samme periode som filmen ”Der kommer en dag” omhandler.   Torsdag den 26.oktober 2017 kl. 19.00 I Sall Forsamlingshus Entreen gratis   Det vil

Læs mere

Vedtægter 2017

Vedtægter 2017

Vedtægter for Sall Beboerforening   Vedtægter § 1 Sall beboerforening er en forening med hjemsted i Sall § 2 Foreningens formål er at drive Sall Forsamlingshus, samt at varetage Sall sogns interesser, som et møde og samlingssted for egnens befolkning, herunder især for folkeligt, kulturelt arbejde. §

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling

Torsdag den 9.marts kl. 19.00 i Forsanlingshuset Dagsorden: Valg af dirigent Vedtægtsændringer Regnskab 2016   Ændringsforslag til vedtægter for Sall Beboerforening Behandles på ekstraordinær generalforsamling den 9.marts 2017. Endelig dagsorden vil kunne ses på Beboerforeningens Hjemmeside(Sall Beboerforening) medio februar 2017 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter §1,

Læs mere