Arbejdsdag i Sall Forsamlingshus d. 22.Marts

Arbejdsdag i Sall Forsamlingshus D 22.Marts KL 9:00 – 16:00

VI GIVER MORGENKAFFEN OG FROKOSTEN

Arbejdsmand

VI MANGLER HJÆLP TIL:

 • HOVEDRENGØRING AF HUSET IND OG- UDVENDIGT
 • HOVEDRENGØRING AF KØKKENET – OVN – SKAB KØLESKAB
 • TJEK AF EL PÆRER I HELE HUSET – INDE & UDE
 • TJEK AF MØBLER, SAMT RENGØRING
 • LAMPER UDENFOR OPSÆTTES
 • MALE TERASSEN
 • HAVEMØBLER MALES

 

VI MØDES KL 10 – SPISER FÆLLESMORGENMAD OG FORDELER OPGAVERNE,  SOM MAN HAR LYST TIL AT HJÆLPE MED.

vaskedame

SÅ MØD OP, SÅ VI SAMMEN KAN PIFTE FORSAMLINGSHUSET OP I SALL  OG HAVE EN FESTLIG DAG SAMMEN

PÅ SNARLIG GENSYN

FRA SALL BEBOERFORENING

Sall Teatergruppe

SALL TEATERGRUPPE

Opfører lørdag d. 28 marts 2015 stykket

Grevinden går igen-igen

Af. Knud Erik Meyer Ibsen

Generalprøve

kl.14.30

Kaffe og brød 40 kr. for voksen og 20 kr. for børn

generalprove

Premiere

og spisning kl. 18.00
Der er fri øl, vin og vand under spisningen.
Kl. 19.00 er der teater.
Dans kl.ca. 21.00 ved: DJ. Peter Malin fra Fårvang.
Pris kun 200 kr.
Tilmelding senest d. 22 marts til Tove Hvid tlf. 61 63 78 73

Generalforsamling i Sall Beboerforening

Generalforsamling i Sall Beboerforening
29.januar 2015 kl. 19.00

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent:

 

  1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

  1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

 

  1. Behandling af budget, samt fastsættelse af kontingent 2015.

 

  1. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

 

  1. Valg af revisorer og 2 suppleanter:

 

  1. Behandling af indkomne forslag – forslag skal være foreningen i hænde senest den 21.januar 2015. Forslag sendes til Nina Bollinger, Guldsmedevej 35 eller på mail : bollinger_2@hotmail.com

 

  1. Eventuelt

 

 

Glædelig Jul & godt Nytår

Sall Beboerforening sender alle de bedste ønsker om en glædelig Jul & godt Nytår.

Vi takker også for det gode samarbejde og kæmpe frivillige indsats/støtte, det forgange år,
til alle vores projekter og arrangementer

– Sall Forsamlingshus er takket være Jer et veldrevet og flot Forsamlingshus.

salljuletrae

Tak for indsatsen ved Julemarked 2014

Sall Beboerforening takker alle, som gav en indsats med forberedelserne til vores julemarked 2014.
Vi kan sige at julemarkedet forløb godt, således der er et overskud til 2015, til kommende arrangementer for byens borgere.
Også en stor tak til sponsorer, som har bidraget med gaver til vores populære tombola.  – samt alle de dejlige salgsboder, som fik ros fra rigtig mange.

Sall Forsamlingshus Julemarked 2014

Julemarked 2014

Sall Forsamlingshus Julemarked 2014

Julemarked 2014

Sall Forsamlingshus Julemarked 2014

Julemarked 2014