Beboerforeningen søger midler til renovering af facaden

Hvem er vi!

Sall Beboerforening , som er bestyrelse for Sall Forsamlingshus ,søger om et tilskud på 120.000 kr. til brug ved en totalrenovering af husets ydermure.

Sall er en landsby i Favrskov kommune med omkring 525 indbyggere(incl. opland) og er beliggende i Favrskov Kommune ca. 5 km. nord for Hammel. For yderligere information se venligt på www.sallnet.dk.

Landsbyens beboere har gennem mange år drevet en række aktiviteter ved hjælp af frivillig arbejdskraft, og denne arbejdskraft indgår også i en del af Forsamlingshusets renovering.

Hvorfor give huset et facadeløft?

Forsamlingshuset, som kunne fejre 120 års jubilæum i år, har gennemgået en forandring af indendørsfaciliteterne således at de indvendige faciliteter må betragtes som værende up-to-date.

Det samme kan desværre ikke siges om udendørsfaciliteterne. Husets yderside bærer tydeligt præg af sin alder. Murværket og fugerne er stærkt nedbrudte, ligeledes trænger sokkelen og sålbænkene til en kraftig renovation.

Denne nedbrydning af murværket m.m. gør at huset udadtil ikke er særligt attraktivt at se på. Dette har  bl.a. givet udslag i faldende udlejning til private, hvilket bestyrelsen ser med stor bekymring på , i 2013 har der været 12 udlejninger til private og pt. er huset udlejet 4 gange i 2014. Derfor har bestyrelsen besluttet at gennemføre en totalrenovering af husets udvendige murværk incl. sokkel og sålbænke, med forventning om at det foruden at blive renoveret også giver et bedre indtryk i bybilledet, hvilket giver forventninger om en øget udlejning til private.

Bestyrelsen tog allerede sidste år fat i problematikken, idet der blev gennemført en lettere renovering af det hårdest medtaget. Ligeledes har bestyrelsen, ved frivillig arbejdskraft, gennemført en forbedring af udendørsfaciliteterne – P-pladsen er udvidet, den overdækkede terrasse på bagsiden af huset er udvidet og der er indkøbt borde- bænkesæt til gavn for husets brugere.

Husets historie kort!

Gennem årene har Sall Forsamlingshus gennemgået en kraftig indendørsrenovering. Køkkenet har fået naturgas – hvilket har medført en klar miljømæssig forbedring. Der er installeret et nyt komfur og en ny ovn, samt en ny opvaskemaskine og nye køle-fryse faciliteter, hvilket gør at køkkenet i dag lever op til brugernes forventning.

Gulvene i salene er renoveret – den store sal har fået slebet og lakeret gulv, i den lille sal er gulvet udskiftet med en ny belægning og væggene er i begge sale nymalede. Alle borde og stole til 150 personer er udskiftet  indenfor de sidste 2 år.

På det energimæssige område er der udskiftet vinduer og der er kommet termostatstyring af varmen hvilket har bevirket et stort fald i varmeforbruget (ca. 30%).

Forsamlingshuset har også nye toiletfaciliteter, med bl.a. handicaptoilet, hvilket var en klar forbedring af de sanitære forhold. Der blev ligeledes opsat en kørerampe til kørestolsbrugere, hvilket gør at huset nu er særdeles handicapvenligt.

Alle disse forbedringer er i overvejende grad gennemført med egne midler og arbejdskraft, men også med tilskud fra Landsbyrådet i Favrskov Kommune.

 

Fremtidens forventninger og brug af huset

Bestyrelsen finder det vigtigt at borgerne har et sted at samles og mødes til forskellige arrangementer og aktiviteter. Dette gælder for alle aldersgrupper, såvel ung som voksen.

Derfor har bestyrelsen holdt et møde med de unge, dels for at høre deres mening om hvad de har af forventninger til brugen af forsamlingshuset og hvilke aktiviteter de kunne tænke sig. Mødet mundede ud i en række forslag og ønsker alle med forsamlingshuset som udgangspunkt, bl.a. faste ungeaftener, fælles oplevelser ude f.eks. kanotur, biografbesøg. Der er ligeledes et ønske om idrætsdag, julestue, hyggeaftener osv. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe med 4 repræsentanter for de unge og 1 repræsentant for beboerforeningen som arbejder videre med de forskellige forslag.

 

Der afholdes en række aktiviteter i forsamlingshuset, både af officiel som privat karakter. Af de officielle arrangementer kan nævnes : Onsdagsbanko (ca. 80-100 deltagere), julemarked, juletræsfest, fastelavn, børnediskotek, dilettant , præmiewhist, møder m.m.

 

Udlejningen til private har været på tilbagegang de sidste par år, hvilket bestyrelsen ser med stor alvor på. Derfor har bestyrelsen besluttet at modernisere udlejningsreglerne, give forsamlingshuset sin egen hjemmeside (www.sallforsamlingshus.dk)  og gøre huset mere iøjnefaldende udadtil.

Et ansigtsløft, i form af en totalrenovering, er en vigtig del af denne proces, og vil kunne bidrage til en bedre udlejningshyppighed også til private. Bestyrelsen forventer, med de forskellige tiltag, incl. facaderenovering,  at kunne øge udlejningen til private med min. 100 %.

 

 

Finansiering

For at kunne gennemføre totalrenoveringen af murværket er det nødvendigt med midler udefra. Det forventes at renoveringen vil koster omkring ca. 242.000 kr.  Beboerforeningen forventer selv at kunne bidrage med ca. 62.000 kr. i form af kontanter og eget arbejde, samt donationer. Ligeledes søges der om tilskud fra 2 fonde (ELRO-fonden og Tømmerhandler Johannes Fogs Fond) på i alt 60.000 kr. De sidste 120.000 søges fra Landsbyrådet i Favrskov Kommune.

 

 

 

Budget:

Omkostninger:                                                                                     Indtægter:

Facaderenovering                     197.437 kr.                                    Egen finansiering                       52.437 kr.

Maling med silikat                        45.000 kr.                                     Donationer                                   10.000 kr.

Fonde                                             60.000 kr.

Landbyrådet                            120.000 kr.

—————————————————————————————————————————————Omkostninger i alt                     242,437 kr.                                    Indtægter i alt                                                          242.437 kr.

===================================================================================

Sall Beboerforening

v/ Nina Bollinger (formand)

Guldsmedevej 35, Sall

8450. Hammel