Lejebetingelser

Der indbetales min. 500 kr. ved bestilling af forsamlingshuset. Betalingen tilbagebetales ikke ved afbestilling af huset. Forudbetalingen er til garanti for udlejning.

Huset er til disposition på arrangementsdagen fra det udlejede tidspunkt, og skal være ryddet inden kontraktaftalens udløb.

Huset kan kun udlejes til personer der er fyldt 21 år.

Forsamlingshuset er godkendt af brandmyndighederne til afholdelse af arrangementer for maks. 149 personer. Det er lejers ansvar at dette ikke overstiges.
Der gøres opmærksom på at der i huset er service til 120 personer.

Lejeren har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum. Faciliteterne skal afleveres i samme stand som ved modtagelse.
Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster. Udbedring af eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter dennes rekvisition.

Ved aflevering af huset skal der være ryddet op – se husreglement og tjekliste
Rengøring af lokalerne er inkluderet i lejen, dog kan udlejer stille krav om ekstrabetaling hvis huset ikke benyttes i henhold til lejekontrakten.
Evt. ekstrabetaling for rengøring afregnes efter aktuelt tidsforbrug og timebetaling til rengøringspersonalet.

                                                                                                                                                                                 Husreglement for Sall forsamlingshus

Musik:
Al musik skal ophører senest kl. 02.00.
Ved høj musik og anden støj skal døre og vinduer holdes lukket, så naboer generes mindst muligt. (Der henvises til at bruge ventilationsanlægget til udluftning.)

Overnatning:
Det er ikke tilladt at overnatte i huset.

Rygning:
Henvises til terrassen ved store sal. Venligst benyt de opstillede krukker til cigaretskodder. Der må ikke ryges inde i huset.

Oprydning:

  • Oprydning indendørs og udendørs.
  • Vaske op efter festen.
  • De rengjorte borde og stole sættes på plads i depotet, de skal være rengjorte – inden de sættes i depot.
  • Porcelæn sættes på plads i skabene.
  • Gulve i hele huset fejes.
  • Køkkenet rengøres.
  • Meget krævende rengøring, så som opkast, tyggegummi, stearin o. lign, udføres af lejer.

Lejer er ansvarlig for oprydning inden aflevering.

Omkostninger i forbindelse med mangelfuld oprydning/rengøring betales af lejer til kr. 175,00 pr. time

 

Brug af Udendørs grill:
Der må under ingen omstændigheder grilles på terrassen.

Ved brug af udendørs grill skal grillen stilles på et underlag, der fjernes efter brug rengøres for fedt og spild – alternativt betaler lejer for rengøring, jf. afsnittet om mangelfuld oprydning/rengøring.
Al fyrværkeri er streng forbudt.

 

Endvidere henvises til udleverede tjekliste.