Ungefester:

FORSAMLINGSHUSET KAN KUN UDLEJES TIL EN VOKSEN FORÆLDRE. ANSVARET FOR AFLEVERING SKER MED SAMME VILKÅR SOM GÆLDENDE REGLER, MEN DET PÅPEGES AT:

I er erstatningspligtige over for skader som er sket i lejeperioden.

Dette kan være:

  • skader sket på/i Forsamlingshuset eller skader som lejer/gæst har forvoldt på privat ejendom tilhørende nabo eller andre beboere i byen.

Erstatning betales ved afregning. Skader udbedres af fagfolk.

Bestyrelsen ønsker at der er forældre/voksne som opsyn til ungdomsfesterne. Der skal minimum være 1 voksen pr. 10 deltagere under 18 år. Dvs. er der 11 personer under 18 år skal der være minimum 2 voksne tilstede, ved 21 personer under 18 år minimum 3 voksne osv.

Det er forældrenes/de ansvarliges ansvar at festen afholdes i god ro og orden og at festdeltagerne opfører sig ordentligt. Der skal holdes opsyn med de deltagere som opholder sig udenfor, så det foregår i god ro og orden, således at naboerne ikke bliver generet. Opholdet udendørs må kun ske på forsamlingshusets område.

Døre og vinduer skal lukkes senest kl. 01.00, så musikken ikke generer naboerne. Musikken skal stoppes senest kl. 02.00. Dåser, ølkrus, flasker og andet affald skal fjernes fra udendørs områderne, så der er pænt og ryddeligt.

Såfrem ovenstående ikke overholdes forbeholder bestyrelsen sig, i yderste konsekvens, ret til at stoppe festen.

 

Oprydning generelt:

Lejer er ansvarlig for oprydning inden aflevering. Omkostninger i forbindelse med mangelfuld oprydning/rengøring betales af lejere til kr. 175 pr. time.