Generalforsamling i Sall Beboerforening

Torsdag den 31 januar 2019 kl. 19.00

I Sall Forsamlingshus, Borgergade 12, Sall

Dagsorden

 1. Valg af dirigent:  
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent 2019.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter:                                                                                                                                                                                                        Revisor vælges for 2 år ad gangen, på den måde at den ene revisor vælges på ulige år og den anden revisor på lige år.                                                Revisorsuppleanter er på valg hvert år.
 8. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være formanden Torben Kallestrup i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et lille traktement.

Sall Beboerforening

v/ formand Torben Kallestrup

HUSK at møde op og gør din indflydelse gældende.

Husk at indbetale dit kontingent inden generalforsamlingen for at du har stemmeret

Generalforsamling i Sall Beboerforening

Generalforsamling i Sall Beboerforening

Torsdag den 1.februar 2018 kl. 19.00

I Sall Forsamlingshus, Borgergade 12, Sall

Dagsorden

 1. Valg af dirigent:
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent 2018.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 7. Valg af revisorer og 2 suppleanter:

Revisor vælges for 2 år ad gangen, på den måde at den ene revisor vælges på ulige år og den anden revisor på lige år.

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter:

Revisor suppleanter er på valg hvert år.

 1. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være formanden Tove Hvid, tovehvid@gmail.com.

Efter generalforsamlingen vil foreningen vil være vært ved et lille traktement.

Beboerforening

v/ formand Tove Barkman Hvid

HUSK at møde op og gør din indflydelse gældende.

 

 

 

 

Foredrag

Aalborg Drengehjem

Så kan man klare det hele.

Finn Poulsen fortæller om de 9 år hvor han var på børnehjem

i perioden 1955-1964.

Det er samme periode som filmen ”Der kommer en dag” omhandler.

 

Torsdag den 26.oktober 2017 kl. 19.00

I Sall Forsamlingshus

Entreen gratis

 

Det vil være muligt at købe kaffe/The og kage, øl og vand.

 

Ekstraordinær Generalforsamling

Torsdag den 9.marts kl. 19.00 i Forsanlingshuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtægtsændringer
 3. Regnskab 2016

 

Ændringsforslag til vedtægter for Sall Beboerforening

Behandles på ekstraordinær generalforsamling den 9.marts 2017.

Endelig dagsorden vil kunne ses på Beboerforeningens Hjemmeside(Sall Beboerforening) medio februar 2017

Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter
§1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Uændret
§ 4 Foreningen øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskab.

4. Behandling af budget, samt fastsættelse af kontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

6. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt.

 

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i de lokale aviser og eventuelt ved opslag. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har kun én stemme. Generalforsamlings beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Afstemninger sker skriftligt, Beslutning om ændring af vedtægter kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, samt at ændringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse har været bekendtgjort i den lokale presse.

§ 4 Foreningen øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af budget, samt fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

7. Valg af revisorer og suppleanter. Revisorer vælges for 2 år ad gangen, på den måde at den ene revisor vælges på ulige år og den anden revisor på lige år.

Revisorsuppleanter er på valg hvert år.

8. Eventuelt.

 

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved opslag på hjemmesiden. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. For hver fremmødte medlem 1 stemme, dog max. 2 stemmer pr. husstand. Generalforsamlings beslutninger træffes ved simpelt flertal. Såfremt min. 1 medlem ønsker det, skal afstemningen SKE skriftligt. Beslutning om ændring af vedtægter kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, samt at ændringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse har været bekendtgjort ved opslag på hjemmesiden.

§ 10 Til opløsning af foreningen kræves mindst 2/3 af samtlige aktive medlemmers tilstedeværelse på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.(Aktive medlemmer.). Er 2/3 af samtlige aktive medlemmer ikke fremmødt på generalforsamlingen, indkaldes til ny generalforsamling ………  § 10 Til opløsning af foreningen kræves mindst 2/3 af samtlige fremmødte medlemmers tilstedeværelse på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Er 2/3 af samtlige medlemmer ikke tilsted på generalforsamlingen, indkaldes til ny generalforsamling …….

 

 

 

Ved taget på generalforsamlingen den. 19.februar 1991. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 9.marts 2017.

 

Indvielse af Sall Bypark

bypark001

Sall beboerforening, friskolen, børnehaven og friplejehjemmet inviterer til officiel indvielse af byparken, der nu står færdig med aktivitetshus, fitnessredskaber og stor have tilplantet med frugt og bærbuske.

De frivillige har lagt sidste hånd på værket, og alle glæder sig til at se rigtig mange slutte op om dette nye tiltag, som vi håber, mange børn, unge og gamle i byen får glæde af.

Kom og vær med til åbningen lørdag d. 12. nov. kl. 10 – 11.

Der serveres en kop kaffe, en øl eller en vand, og børnehaven bager kage til lejligheden.

På festligt gensyn

Sall Beboerforening, Frijsendal Friskole, Børnehaven Trekløveren og Sall Friplejehjem

 

Projektet er støttet af:  Foreningsbladet i Sall, Friluftsrådet, Lokale og Anlægsfonden, LAG Randers-Favrskov, Landsbyrådet og Matas Miljøfond.

Hjælp til julemarkedet

Hjælp til julemarkedet i Sall Forsamlingshus

I år foregår det traditionelle julemarked den 26.november kl. 10 – 16.

I den forbindelse er der en række arbejdsopgaver vi skal have løftet.

De mange opgaver gør at vi har brug for mange hjælpende hænder, så hvis du kan afsætte et par timer eller mere til at give en hånd med i uge 47, vil vi være meget taknemmelige.

 

Tidsplan:

Tirsdag og onsdag kl. 18.00 – 22.00:                      Juledekorationer på loftet

Torsdag kl. 18.00 – 22.00:                                        Juledekorationer i store og lille sal (i alt skal laves 30 stk. dekorationer i år)

Fredag kl. 18.00 til vi er færdige:                              opstilling og julepyntning i huset.

Lørdag kl.  8.30                                                           Morgenkaffe samt fordeling af dagens opgaver

Lørdag kl.  9.00                                                           De handlende opsætter boder.

Lørdag kl.  10.00 – 16.00:                                          Julemarked

Lørdag kl.  16.00 til vi er færdige kl. ca 18.00:      Oprydning

 

Vi håber meget i vil give en hånd med, og komme og hygge med os – vi ses.

 

Sall Beboerforening

Tove Hvid

Formand

Er du i tvivl om noget, så kontakt mig endelig.

Tlf:   61637873

Mail: tovehvid@gmail.com

 

julepynt