Forsamlingshuset skal renoveres til efteråret

Som nævnt på generalforsamlingen i januar måned vil facaden på forsamlingshuset  blive renoveret til efteråret, derfor denne orientering.

Hele facaden er gennem mange år forfaldet i en sådan grad at en renovering er absolut nødvendig, det vil også give huset et ansigtsløft, som gør det mere attraktivt at leje.

Bestyrelsen har med generalforsamlingens godkendelse valgt at ”pakke” facaden ind – dette skal ske v.h.a. en såkaldt STO-Facaderenovering, hvor alt murværk bliver ”pakket ind” i en diffusionsåben fiberlim som ilægges fibernet og hjørneforstærkningsskinner,  således at nedbrydningen af murværket ophører.

Der vil naturligvis altid være mange meninger om, hvad man gør med en fælles kulturarv, som er over 120 år gammel, og det vil være svært at gøre alle tilfredse…. men bestyrelsen har gjort et stort stykke arbejde for at få alle sider belyst så sagligt og alsidigt som muligt.

Bestyrelsen er enig i dette synspunkt med har alligevel valgt STO-facadeløsningen. Dette har bestyrelsen ud fra følgende betragtninger:

  1. Valget har stået mellem 2 løsninger:
  • En såkaldt fugerenovering, hvor alle fugerne bliver udkadset og de mest belastede mursten udskiftet, hvorefter det hele får en ny fuge.

En sådan løsning er meget dyr – hvis vi sætter en udskiftning af 1000 mursten – som nok er i underkanten – vil det koste ca. 250.000 kr.

Men det løser ikke problemet med nedbrydningen af murværket – der må ses frem til en vedvarende nedbrydning af murværket, således at der  hver 2-3 år løbende skal udskiftes mursten. Nedbrydningen vil ligeledes være kilde til vandindtrængen. Vi forventer en årlig omkostning på ca. 10-15.000 kr.

  • STO-facadeløsningen som betyder en indpakning af facaden, vil løse nedbrydningen langt mere effektivt. Dog vil facaden skulle males ca. hvert 8-10 år, men vil være en væsentlig billigere årlig omkostning ca. 3-4.000 kr. Selve renoveringen kommer til at ligge mellem 200.000-230.000 kr.
  1. Næste store projekt – som skønnet vil være om ca. 5-6 år – er udskiftningen af taget. Hvad det kommer til at koste ved vi ikke, så derfor vil hver kr. vi kan spare på den løbende vedligeholdelse af facaden, være med til at gøre tagudskiftningen mere realistisk.

 

Bestyrelsen håber at vi med denne information er med til at skabe en større forståelse for den valgte facadeløsning.

 

venligst

Sall beboerforening