Generalforsamling i Sall Beboerforening

Generalforsamling i Sall Beboerforening
29.januar 2015 kl. 19.00

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent:

 

  1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

  1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

 

  1. Behandling af budget, samt fastsættelse af kontingent 2015.

 

  1. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

 

  1. Valg af revisorer og 2 suppleanter:

 

  1. Behandling af indkomne forslag – forslag skal være foreningen i hænde senest den 21.januar 2015. Forslag sendes til Nina Bollinger, Guldsmedevej 35 eller på mail : bollinger_2@hotmail.com

 

  1. Eventuelt